نردبان کابل

سینی و نردبان کابل به منظور حفاظت از کابلهای عبوری , طول عمر بیشتر کابل ها, انتخاب بهترین مسیر برای کابل کشی , سهولت در تعمیر ... در سیستمهای انتقال انرژی , از سینی و نردبان کابل استفاده می شود و در مسیر های افقی معمولا از سینی کابل و در مسیر های عمودی از نردبان کابل استفاده می کنند ,در کابل های برق قدرت به دلیل سهولت در کابل کشی و اسقامت مکانیکی بستر کابل نیز از نردبان کابل استفاده می کنند