ویژگی های سینی کابل

سینی کابل برای پشتیبانی از کابل های برقی عایق بندی شده برای توزیع برق و ارتباطات استفاده می شود.

تاریخ انتشار: 11آذر1398

سینی کابل دارای چه ویژگی هایی است؟

سیستم سینی کابل برای پشتیبانی از کابل های برقی عایق بندی شده برای توزیع برق و ارتباطات استفاده می شود.
سینی های کابل به عنوان جایگزینی برای سیستم های سیم کشی باز یا سیم های الکتریکی استفاده می شوند و معمولاً برای مدیریت کابل در ساخت و سازهای تجاری و صنعتی استفاده می شوند.
آنها به ویژه در شرایطی که تغییرات در سیستم سیم کشی پیش بینی می شود مفید هستند ، زیرا کابل های جدید به جای کشیدن آنها از طریق لوله ، می توانند با گذاشتن آنها در سینی نصب شوند.