راهنمای سینی کابل سری B-Line

نیاز به منبع مرجع کامل سینی کابل را برای مهندسان برق و طراحان می شناسیم.

تاریخ انتشار: 19آذر1398

راهنمای سینی کابل سری B-Line توسط کادر فنی تولید شده است
 
ما نیاز به منبع مرجع کامل سینی کابل را برای مهندسان برق و طراحان می شناسیم. صفحه های زیر به درخواست های ملی کد الکتریکی سال 2014 برای سیستم های سینی کابل و همچنین راه حل های طراحی از تجربه عملی می پردازد. این اطلاعات برای استفاده به عنوان راهنمای تفریحی برای افراد ناآشنا و افراد با تجربه در سینی کابل سازماندهی شده است. هر سال جنبه طراحی و نصب سینی کابل برای استفاده از آن مورد بررسی قرار گرفته است. اگر یک موضوع به اندازه کافی برای پاسخگویی به یک سؤال خاص پوشیده نشده است یا اینکه اطلاعات اضافی مورد نظر است ، با بخش مهندسی B-Line تماس بگیرید. ما صمیمانه امیدواریم که شما از کتابچه راهنمای سینی کابل علاوه بر مفید و آموزنده ای برای کتابخانه فنی خود استفاده کنید. اطلاعات موجود در اینجا با دقت مورد بررسی قرار گرفته و گمان می رود که مناسب و فعلی باشد. هیچ ضمانتی ، بیان شده یا ضمنی ، در مورد کاربرد آن یا سازگاری آن با الزامات خاص این اطلاعات و نه برای خسارات ناشی از استفاده از آن ایجاد نشده است. کلیه مشخصات ، اطلاعات مشابه بدون اطلاع قبلی تغییر می یابد
تعداد زیادی از مهندسان برق در مورد سیستم های سیم کشی دانش محدودی دارند. تمایل مهندسان برای جلوگیری از درگیر شدن در جزئیات سیستم های سیم کشی ، انتخاب و طراحی سیستم سیم کشی را به مجریان سازنده طراحان واگذار کرده است. برای نصب سیستم در هر صورت باید تصمیمات خاصی اتخاذ شود و این تصمیمات باید در زنجیره طراحی و فعالیتهای ساختمانی گرفته شود که حداکثر تأثیر آن با کمترین هزینه ممکن باشد. عدم تصمیم گیری در مورد طراحی می تواند منجر به افزایش هزینه ها و سیستم های سیم کشی با برنامه های آینده مالک نباشد. در اوایل  طراحی پروژه ، بایدها و نبایدهای سیستم های مختلف سیم کشی قابل اجرا به طور عینی با جزئیات مورد ارزیابی قرار می گیرند. متأسفانه ، چنین ارزیابی هایی اغلب به دلیل زمان و پول درگیر نمی شوند. این مهم است که بدانیم که این ارزیابی های اولیه مهم هستند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شوند. ارزیابی باید شامل ایمنی ، قابلیت اطمینان ، فضا و هزینه مورد نیاز پروژه باشد. بسیاری از سیستمهای سیم کشی برق و صنعتی دارای هزینه های اولیه سرمایه اولیه ، قطع برق غیرضروری هستند و به تعمیر و نگهداری بیش از حد احتیاج دارند. علاوه بر این ، سیستم سیم کشی ممکن است از ویژگیهایی برخوردار نباشد که به راحتی بتواند تعویض سیستم و وسایل اضافی را در خود جای دهد ، یا حداکثر درجه ایمنی را برای پرسنل و امکانات فراهم کند. سیستم های سیم کشی سینی کابل سیستم مورد نظر ترجیح داده هنگام ارزیابی در برابر سیستم های سیم کشی معادل از نظر ایمنی ، قابلیت اطمینان ، فضا و هزینه. برای ارزیابی صحیح سیستم سیم کشی قابل حمل در مقابل سیستم سیم کشی مجرایی ، یک مهندس باید از نصب آن و ویژگی های سیستم آگاهی داشته باشد. مزایای نصب سینی کابل در پاراگرافهای زیر توضیح داده شده است.
• ویژگی های ایمنی
• قابلیت اطمینان
• صرفه جویی در فضا
• صرفه جویی در هزینه
• هزینه صرفه جویی در هزینه طراحی
• صرفه جویی در هزینه مواد
• هزینه نصب و پس انداز زمان
• صرفه جویی در تعمیر و نگهداری صندوق ایمنی ویژگی های سینی کابل کابل ساخته شده و نصب شده به صورت صحیح سیستم سیم کابل کابل مهندسی و نصب شده فراهم می کند برخی از ویژگی های ایمنی بسیار مطلوب با یک مجرای قابل دستیابی نیست.