آیا سینی کابل همان ترانشه فلزی است؟

در حقیقت فرق می کند. سینی های کابل عمدتاً برای چیدمان خطوط کابل استفاده می شوند ،

تاریخ انتشار: 6دي1398

آیا سینی کابل همان ترانشه فلزی است؟
در حقیقت فرق می کند. سینی های کابل عمدتاً برای چیدمان خطوط کابل استفاده می شوند ، در حالی که ترانشه  فلزی عمدتا برای دفن کردن سیم ها استفاده می شوند. مواد این دو نیز متفاوت است. متریال مورد استفاده برای سینی کابل  از جنس فولاد نورد سرد است ، در حالی که  ترانشه از جنس استیل گرم است.
ورق نورد سرد: توسط ورق نورد گرم پردازش می شود. به طور کلی ، ورق نورد سرد یک نسخه به روز شده از ورق نورد گرم است. در مقایسه ، ضخامت و سختی ورق نورد سرد از ورق نورد گرم قوی تر است و به راحتی تغییر شکل نمی یابد. ظاهر یکنواخت تر و زیبا تر خواهد شد.