زیرساخت: ستون اصلی مدیریت صحیح کابل برای شبکه های IT

مدیریت صحیح کابل با عملکرد و اثربخشی شبکه یکپارچه است. مدیریت و نگهداری کابل ها و کابل ها ، پشتیبانی ،

تاریخ انتشار: 2بهمن1398

زیرساخت: ستون اصلی مدیریت صحیح کابل برای شبکه های IT
مدیریت صحیح کابل با عملکرد و اثربخشی شبکه یکپارچه است. مدیریت و نگهداری کابل ها و کابل ها ، پشتیبانی ، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری لازم را برای پایداری و رشد قابلیت های شبکه فراهم می کند.
زیرساخت ها یا محصولاتی که کابل های شما را مدیریت می کنند ، سهم بزرگی در مدیریت صحیح کابل و یکپارچگی شبکه شما دارند. این محصولات به اشکال و اشکال مختلفی عرضه می شوند. محصولات مسیر ، مدیران عمودی و افقی ، سینی های جامپر و غیره همگی نقش مهمی در گرفتن ایمن و کارآمد کابل از نقطه A تا نقطه B. بازی دارند. این باعث صرفه جویی در وقت و پول با ارزش می شود.
در اینجا چهار مرحله اساسی (و نکاتی که باید در نظر گرفته شود) ارائه شده است که به شما کمک می کند تا زیرساخت های شما به درستی مدیریت و نگهداری کابل ها و کابل ها را انجام دهد ، و پشتیبانی اساسی ، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری لازم برای پایداری و رشد شبکه شما را فراهم می کند.

1. یک قفسه دو یا چهار پست را انتخاب کنید.
    محیط شما (آیا شما در منطقه لرزه ای هستید) چیست؟
    بودجه شما چقدر است؟
    از چه نوع تجهیزات پشتیبانی می شود؟
    آیا به پشتیبانی دو یا چهار نقطه ای ، نصب سوراخ دار یا مربعی سوراخ شده یا پشتیبانی زیاد از بار نیاز دارد؟

2. یک مدیر کابل عمودی را انتخاب کنید.
    چه نوع و چه مقدار کابل مورد استفاده قرار می گیرد (فراموش نکنید که کابل های برق را فراموش نکنید)؟
    آیا یک راه حل غنی از ویژگی مورد نیاز است؟
    یا یک راه حل اساسی تر مورد نیاز است؟

3. مدیران کابل افقی را اضافه کنید.
    آیا به مدیر 1U ، 2U یا 3U نیاز دارید؟
    آیا به ظرفیت اضافی یک مدیر دو طرفه نیاز دارید؟
    یا آیا راه حل ساده تر با استفاده از سینی های جامپر ، پنل های مدیریت سیم ، حلقه ها یا انگشتان کافی است؟

4- لوازم جانبی را انتخاب کنید.
    برای مدیریت مقادیر زیادی کابل ممکن است محصولات اضافی لازم باشد. از جمله این موارد می توان به قرقره کابل ، میله شلاق ، نوارهای Saf-T-Grip ، براکت و موارد دیگر اشاره کرد.