سینی کابل سوراخ دار چیست؟

سینی های کابل سوراخ دار کلاسیک برای ابزار دقیق ، کنترل و همچنین کابل های برق استفاده می شوند.

تاریخ انتشار: 20بهمن1398

سینی کابل سوراخ دار چیست؟
 سینی های کابل سوراخ دار کلاسیک برای ابزار دقیق ، کنترل و همچنین کابل های برق استفاده می شوند. سینی های کابل سوراخ دار تهویه بسیار خوبی را فراهم می کند ، باعث افزایش عمر کابل ها می شود و می تواند در هر ساختاری ثابت شود ، ما تولید کننده ، عرضه کننده و صادر کننده انواع مختلف سینی های کابل سوراخ دار در پونه هند هستیم.

NEC می گوید سیستم سینی کابل یک واحد یا مونتاژ واحدها یا بخش ها و اتصالات مرتبط با آن است که یک سیستم ساختاری را به کار می برد که برای ایمن بستن یا پشتیبانی از کابل ها و راه های موقت استفاده می شود. به گفته این ، راههای مسافرتی به طور کلی بر روی دیوار در اتاقی که کابلهای برق و ارتباطات خاتمه یافته است سوار می شوند.

سینی کابل
- سوراخ نوع برای ایده آل برای نصب حجم زیادی از کابل های قدرت سنگین ایده آل است. سوراخ كردن باعث كاهش رتبه هواي كابل كامل مي شود ، جريان جريان بالاتر مي تواند در همان مقطع حاصل شود ، از گرمايش بيش از حد و آسيب هاي متوالي كابل جلوگيري شود ، سوراخ هاي اتصال دهنده در كنار اتصال آسان سيني هاي كابل به يكديگر را تضمين مي كنند.

سینی های کابل را می توان در گالوانیزه Hot Dip (گالوانیزه مطابق با Is-2626) ، گالوانیزه قبل از گالوانیزه (متریال مطابق آنچه در 277) ، پوشش پودری فین (پوشش پودری مطابق با Is-101) ، فولاد ضدزنگ درجه بندی ساخت در هر 316 ، 304 و در درجه پایان آلومینیوم-تجاری.