سینی های کابل چگونه می توانند به صرفه جویی در فضای در صنایع مختلف کمک کنند؟

سیستم های سیم کشی با چگالی بالا به کنترل اختصاص داده شده است ، دسته داده ها و سیم کشی مدار ابزار انتخاب نهایی انتخاب سینی کابل یا سیستم های سیم کشی مجرا است.

تاریخ انتشار: 21بهمن1398

سینی های کابل چگونه می توانند به صرفه جویی در فضای در صنایع مختلف کمک کنند؟

سینی های کابل - نصب یک راه حل مطمئن تر برای مدیریت سیستم سیم و کابل ارائه می دهد. صنایع مختلف دستگاه های بسیاری دارند و دستگاه های بی شماری به معنی سیستم کثیف تر سیم هستند. سینی های کابل را از تولید کنندگان پیشرو سینی کابل خریداری کنید.

یک سیستم سیم کشی با نصب سیستم سیم کشی سینی کابل معادل مقایسه شد و مشخص شد که دومی به فضای قابل توجهی کمتری نسبت به سیستم قبلی احتیاج دارد.

در اینجا راهنمای نهایی برای برخی از صرفه جویی در فضا با سینی های کابل است.

سیستم های سیم کشی با چگالی بالا به کنترل اختصاص داده شده است ، دسته داده ها و سیم کشی مدار ابزار انتخاب نهایی انتخاب سینی کابل یا سیستم های سیم کشی مجرا است. انتخاب سیستم سیم کشی مجرا اغلب به عنوان یک انتخاب ضعیف در نظر گرفته می شود زیرا سیستم های بزرگ رسانا به فضای بیشتری احتیاج دارند در حالی که انتخاب سیستم سیم کشی سینی کابل ، تمام مشکلات را کاهش می دهد.

     تجهیزات فرودگاهی معمولاً سیستمهای سیم کشی سینی کابل را برای مدیریت تقاضای روزافزون مدیریت هواپیمایی دارند.

     سینی های کابل در بسیاری از امکانات به طور گسترده نصب می شوند زیرا این امر ضرورت فوری برنامه نویسی هر چه بیشتر سیم ها در فضای محدود و قیمت ارزان تر را فراهم می کند.

     موسسات مالی که سیستم های رایانه ای بزرگی نصب کرده اند ، معمولاً سیستم های سیم کشی را در زیر طبقه یا در مناطق سربار اختلال ایجاد کرده اند. سیستم های سیم کشی سینی کابل بهترین راه حل برای استرس است .