مزایای مس برای کاربردهای الکتریکی و فرایند کابل ها

مس بعد از نقره بالاترین هدایت الکتریکی هر فلز را دارد که این خاصیت بیش از 50 درصد از استفاده آن را به خود اختصاص داده است.

تاریخ انتشار: 24ارديبهشت1399

مزایای مس برای کاربردهای الکتریکی

مزایای استفاده از مس در سیم ساختمان ، ترانسفورماتور و کابل برق چیست؟

مس بعد از نقره بالاترین هدایت الکتریکی هر فلز را دارد که این خاصیت بیش از 50 درصد از استفاده آن را به خود اختصاص داده است. به عنوان بهترین رسانای مقرون به صرفه اقتصادی ، استفاده از مس می تواند باعث کاهش تلفات انرژی الکتریکی و بهبود بهره وری انرژی شود.

امروزه با افزایش انتظارات از مشتریان و الزامات دقیق تر تنظیم کننده ، تصمیم گیرندگان در صنایع پایین دستی در حال بررسی عملکرد فنی و زیست محیطی کلیه فلزات مورد استفاده در برنامه های کاربردی اعم از انتقال ولتاژ بالا به میکرو الکترونیک ، از ژنراتورهای گیگاواتی گرفته تا رایانه های شخصی هستند.

برای درک بهتر مزایای خاص استفاده از مس به جای آلومینیوم که تنها 40٪ از ظرفیت حمل کنونی مس را دارد ، ما اینفوگرافیک ها را تولید کردیم که شامل سه کاربرد اصلی است: سیم و کابل در ساختمانها ، ترانسفورماتورها و کابلهای برق.

از آنجا که تأثیرات زیست محیطی مواد اولیه مورد استفاده در صنایع پایین دستی افزایش می یابد ، ما به ملاحظات پایان عمر نیز توجه کرده ایم. ارزش بالاتر قراضه مس بهبود آن از چنین استفاده های نهایی را تشویق می کند ، بنابراین از اهداف اتحادیه اروپا برای بهره وری منابع و اقتصاد مدور حمایت می کند.