تعریف کابل برق چیست؟ تفاوت بین کابل برق و سیم برق چیست؟

دنیای امروز و با پیشرفت تکنولوژی ، کابل ها یکی از مفیدترین محصولات انسانی هستند که به انسان کمک می کنند تا زندگی را آسان تر کند.

تاریخ انتشار: 2تير1399

تعریف کابل برق چیست؟ تفاوت بین کابل برق و سیم برق چیست؟

در دنیای امروز و با پیشرفت تکنولوژی ، کابل ها یکی از مفیدترین محصولات انسانی هستند که به انسان کمک می کنند تا زندگی را آسان تر کند. کابلها کاربردهای متنوعی دارند و تقریباً در کلیه ساختمانها ، صنایع و انواع آن می توان اثرات آنها را یافت. محصولاتی مانند لوازم زندگی ، ابزار ، وسایل برقی و غیره در اطراف او احساس می شد. کابل ها بر اساس نوع کاربردی که دارند معرفی می شوند. به عنوان مثال ، کابل بکسل نوعی کابل بهم پیوسته از سیمهای مخصوص است که در صنایع خاص خود استفاده می شود. کابلهایی که از رساناهای الکتریکی عبور می کنند به کابل های برق گفته می شوند. کابل های برق با کابل ها بسیار متفاوت هستند. آنها در صنعت ارتباطات از راه دور استفاده می شوند. طلا بهترین رسانای برق است ، اما به دلیل گران بودن این نوع فلز ، به طور کلی در کابل ها برای عبور سیمان های مس و آلومینیوم استفاده می شود.

کابلها عمدتاً از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده اند:

هادی ، دی الکتریک و غلاف. هادی در کابل جهت جریان را تأمین می کند. عایق یا مقاومت دی الکتریک در برابر ولتاژ سرویس مقاومت می کند و هادی را از اشیاء دیگر جدا می کند. غلاف اجازه نمی دهد تا سیم هادی به کابل ها دسترسی پیدا کند و از کابل ها در برابر همه تأثیرات خارجی مانند حمله شیمیایی یا الکتروشیمیایی ، آتش سوزی و غیره محافظت می کند. اجزای اصلی کابل های برق برقی به تفصیل در زیر شرح داده شده است.

تعریف کابل برق چیست؟

کابل مورد استفاده برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ، کابل برق نامیده می شود. کابل برق متشکل از دو یا چند سیم یا هادی الکتریکی است که در یک غلاف محافظ یا عایق نگه داشته شده اند. ممکن است. به راحتی می توان گفت که در صنعت برق وظیفه این سیم ها و کابل ها انتقال و توزیع انرژی است. فلز طلا بهترین جریان الکتریکی را دارد ، اما به دلیل گران بودن این نوع فلز ، معمولاً در کابل ها برای عبور از رساناهای مس و آلومینیوم استفاده می شود. کابل های برقی طبق استانداردهای خاص و بسیاری طبقه بندی می شوند. این استانداردها شامل استفاده بر اساس کاربرد ، مکان ، عوامل محیطی ، مقدار ولتاژ ، مقدار جریان و غیره می باشد.

روند صنعت سیم و کابل ، داده ها و تجزیه و تحلیل