آشنایی با علائم مشخصه کابل ها و روش کد گذاریvde کابل

در استاندارد آلمانی که در ایران معمول شده است ساختمان کابل ها با حروف الفبا مشخص میشود....

تاریخ انتشار: 8شهريور1400

علائم مشخصه کابل ها:

در استاندارد آلمانی که در ایران معمول شده است ساختمان کابل ها با حروف الفبا مشخص میشود در این روش حرف اول جنس هادی را مشخص می کند،N علامت مس و NA علامت آلومینیوم است. حرف دوم عایق سیم ها را مشخص می‌کند.Y علامت مس و NA علامت آلومینیوم است .حرف دوم عایق سیم ها را مشخص می‌کند. Y علامت پلاستیک و  G  علامت لاستیک است و در صورتی که حرفی وجود نداشته باشد عایق کاغذی مورد نظر است. قسمت بعد معین کننده نوع غلاف. Y غلاف  پلاستیکی ،K غلاف سربی و KL  غلاف آلومینیومی است . قسمت بعد مشخص کننده نوع ذره است b مشخص کننده سیم های فولادی و b  معین کننده سیم فولاد گالوانیزه است. بالاخره قسمت آخر جنس روپوش خارجی را مشخص می‌کند و در آن A معین کننده ی الیاف گیاهی (جوت )می باشد در ذیل علائم چند کابل ولتاژ ضعیف که در برق رسانی مورد استفاده قرار می گیرد آماده است .

NYY کابل هادی مس ، عایق و غلاف پلاستیک

NAYY کابل با هادی آلومینیوم ، عایق و غلاف پلاستیک

NGG کابل با هادی مس ، عایق و غلاف پلاستیک

NAGG کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف پلاستیک

NYKB  کابل با هادی مس، عایق پلاستیک، غلاف سرب و زره فولادی .

NYYGB کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک و زره فولاد گالوانیزه .

NKBA  کابل با هادی مس، عایق کاغذ، غلاف سرب، زره فولادی و روپوش خارجی الیاف گیاهی